O programu

Rad oftamoloških klinika i ordinacija, kao i optičarskih radnji danas je nezamisliv bez raznih softvera. Preko softvera kod aparata za dijagnostiku do finansijskih softvera. Čak i rad manjih oftamoloških ordinacija i radnji nezamisliv je bez upotrebe nekog softvera.
Oculus program specijalno je napravljen za oftamologiju i podržan od strane profesionalaca u ovom polju, koji zaista shvataju i znaju realnost rada sa pacijentima i osobljem u svakodnevnom radu.
U svakom momentu imate tačan uvid u Vaše poslovanje. Potpuna kontrola kod zakazivanja, uvida u Vaš poslovni kalendar i planiranja i dinamike poslovanja.

KOMPLETAN UVID U VAŠE POSLOVANJE

Uvid u Vaše poslovanje je zasnovan na kompjuterskim tehnikama zasnovanim na čuvanju, ulazu, izlazu i analizi poslovnih podataka. Omogućava da dobijete preciznu i detaljnu sliku Vašeg poslovanja. Poslovna intelegencija ima za cilj da pomogne u boljem donošenju odluka za Vaše poslovanje. Ključ poslovne inteligencije kod finansijskih informacija i analiza klijenata je da eleminišu nagađanja u Vašem poslovanju i daju Vam tačne poslovne podatke. Analizira Vaš posao i daje Vam ključne pokazatelje i informacije o vašim pacijentima i finansijama. Znajući činjenice pomaže Vam da upravljate i štitite svoj posao i da donosite bolje poslovne odluke.
To je Vaš poslovni konsultant.

PODACI PACIJENATA NA DOHVAT RUKE

Od trenutka kada pacijent pozove Vašu ordinaciju, Oculus osoblju daje sve potrebne informacije i funkcije koje su im potrebne da bi zakazali pregled. Svi podaci su im na dohvat ruke, bilo da su to ranije zakazani pregledi, medicinski karton ili finansijsko stanje pacijenta. Štedi vreme i poboljšava produktivnost osoblja. Povećava broj zakazanih pregleda. Obezbeđuje ispravnu i profesionalnu sliku Vašeg poslovanja Vašim pacijentima. Neograničen broj pacijenata, laka pretraga istih, kao i unos novih pacijenata je samo jedna od odlika Oculusa. Pored ličnih i medicinskih podataka imate i tačan uvid i u finansijsku karticu klijenta.

JEDNOSTAVAN PLANER I ZAKAZIVANJE

Već od prvog poziva Vaši pacijenti već stiču neki utisak o Vašoj ordinaciji. Učinite da bude dobar time što ćete korišćenjem Oculusa u samo par klika odgovoriti na sva pitanja pacijenta i zakazati pregled i uslugu koju žele. Prvi utisci pacijenta o Vašoj praksi treba da budu profesionalizam i organizovanost. Papiri su davna prošlost. Oculus omogućava da najbrže moguće nađete pacijenta kroz bazu podataka i poboljša Vašu efikasnost pred zahtevima pacijenta.

VAŠA BAZA POSLOVNIH SARADNIKA

Unos novih, kao i pregled ili izmena novih komitenata. Jednostavnim unosom i izmenama kreirate bazu Vaših poslovnih saradnika. Pored osnovnih podataka određujete i šifru komitentima pomoću koje ih na jednostavan i brz način kasnije pronalazite u bazi.

SVI VAŠI ARTIKLI NA JEDNOM MESTU

Jednostavna kontrola artikala, podeljenih po grupama.
Omogućen Vam je pregled svih artikala, pojedinačan pregled svakog artikla sa tačnim stanjem na lageru kao i cenom. Brzo davanje informacija pacijentima o željenim artiklima.

UPLATA / ISPLATA

Bez rokovnika, tabela, jednim klikom pregled uplata pacijenta i njihovih dugovanja. Veoma važna opcija pomoću koje lako imate uvid u visinu dugovanja pacijenta, kao i u njegovu dinamiku plaćanja.

NAPREDNA KONTROLA SVIH KALKULACIJA

Kreirajući program želeli smo da na što pregledniji način prikažemo sve bitne opcije za poslovanje. Unos i pregled svih kalkulacija, mogućnost izmene kao i brisanja. Pregled unetih kalkulacija u zadatom vremenskom periodu i po imenu komitenta.

POTPUNA KONTROLA FINANSIJA

Sa Oculusom imate sve osnovne informacije o prodatim artiklima. Potpun pregled stanja artikala sa cenama, pregled svih računa, uvid u dugovanja pacijenata. Sve finansijske transakcije Vašeg poslovanja na jednom mestu. Brzo i lako izdavanje računa, kao i brzo štampanje izveštaja na kraju dana.

FISKALNI UREĐAJ

Oculus podržava rad sa puno modela fiskalnih štampača koji su na našem tržištu. Štampanje fiskalnih računa kao i dnevnih i periodičnih izveštaja u par jednostavnih poteza. Bez bespotrebnih komplikovanih radnji, brzo jednostavno i lako.

IZDAVANJE RAČUNA

Izaberite datum izdavanja računa, ime klijenta, unosite stavke računa pomoću šifri ili naziva, upisujete količinu, odmah dobijate cenu artikla, dodate stavku u račun i nakon unosa svih stavki računa isti zaključujete. Da bi izdavanje računa bilo što jednostavnije naš program sadrži opciju BRZ RAČUN.

MAKSIMALNA BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

Maksimalna bezbednost svih Vaših poslovnih podataka je moguća preko sistema sa različitim nivoima pristupa preko korisničke lozinke koju sami kreirate i menjate.

Šta je to što je potrebno da znate:
Dovoljno je da znate da koristite računar i da naravno isti posedujete. Imali smo priliku da viđamo lekare koji na pisaćoj mašini kucaju svoje izveštaje brzinom na kojoj bi pozavideli mnogi programeri, zato zaključujemo da to neće biti problem.
Kao što već i sami znate i kao što smo ranije naveli današnje poslovanje, nebitno koja grana medicine je u pitanju, nezamisliva je bez računara i softvera.
Pitamo se u čemu je ta “nezamisliva prednost”? U tome što jednostavno brzo i lako unosimo potrebne podatke i isto tako iste pretražujemo ili dopunjujemo. Vaši podaci zapamćeni su u elektronskoj bazi, svi pacijenti, komitenti, analize i kontrole, za koje su Vam ranije trebali sati ili dani sada obavlja softver a vi do njih dolazite u roku od nekoliko delova sekunde izborom željene funkcije.
Naš softver sadrži niz funkcija ali to nije sve. On se uvek dalje razvija zavisno Vašim potrebama i može da dobija nove funkcije u skladu sa Vašim željama i potrebama.

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA OCULUS